Administrație și Management Public

  • Director: Prof. Univ. dr. Daniela Luminița Constantin

  • Acronim: PROMAR

  • Website: promar.ase.ro

  • Email: danielaconstantin@ase.ro

Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori

Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori

Business și Turism

Administrație și Management Public

  • Director: Prof. univ. dr. Sofia Elena Colesca

  • Acronym: CCASP
  • Website: ccasp.ase.ro

  • Email: mrp@man.ase.ro

Management

  • Director: Conf. univ . dr. Loredana Cornelia Boșca

  • Email: loredana.bosca@man.ase.ro
Economie Agroalimentara și a Mediului

Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Marketing

Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
Administrarea Afacerilor, cu predare în limbi străine
Administrație și Management Public

Management

Relații Economice Internaționale

Relații Economice Internaționale
Cibernetică, Statistică și Informatică Economică

Contabilitate și Informatică de Gestiune

Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
Economie Teoretică și Aplicată
Economie Agroalimentară și a Mediului