Centrul de Studii în Contabilitate si Informatica de Gestiune (CSCIG) este un centru de cercetare din cadrul ASE Bucuresti, infiintat in anul 2002, acreditat CNCSIS (tip B).

CSCIG are ca obiectiv dezvoltarea cercetarilor trans- si inter-disciplinare din domeniile contabilitate, audit, control de gestiune, sisteme informatice pentru gestiunea afacerilor si analiza, evaluare economică si diagnostic financiar.

CSCIG îsi propune sa contribuie la sincronizarea cercetarii românesti cu valorile si metodologiile cercetarii internationale în domeniu si sa se constituie ca un forum de comunicare academica si stiintifica.

Personalul CSCIG este format din cadre didactice, doctoranzi si studenti ai ASE Bucuresti, care au preocupari de cercetare in domeniile promovate de centru.

Proiecte Recente

Nr. crt. Denumire proiect Obiectiv (sau arie interes) National (N)/International(I) Perioada desfasurare Director proiect Website proiect
1 Elaboration of a study regarding the evaluation of the impact of the competition policy N/ Business environment 2017 Prof. univ. dr. Dinu Eduard