HORIZON EUROPE

În noul format de organizare având la bază clustere tematice, comunitatea științifică va veni cu noi soluții pentru combaterea schimbărilor climatice, pentru avansarea tehnologică, pentru dezvoltarea rezistenței împotriva epidemiilor și tratarea maladiilor periculoase, pentru stimularea transformărilor digitale, și sprijinul inovațiilor emergente prin implicarea întreprinderilor mici și mijlocii.

Finanțarea UE acoperă până la 100% din totalul costurilor eligibile pentru toate acțiunile de cercetare și inovare.

Listă apeluri deschise