• Organizat de:
  Academia de Studii Economice din București
 • Iunie

 • Organizat de:
  Academia de Studii Economice;
  Banca Națională a României;
  Asociația ERMAS
 • Iulie

 • Organizat de:
  Academia de Studii Economice din București
 • Octombrie

 • Organizat de:
  Facultatea de administrarea afacerilor, cu predare în limbi străine
 • Martie

ERS Industry
 • Organizat de:
  Facultatea de contabilitate şi informatică de gestiune (CIG)
 • Martie

 • Organizat de:
  Facultatea de Drept
 • Martie

 • Organizat de:
  Facultatea de economie teoretică și aplicată
 • Aprilie

 • Organizat de:
  Facultatea de finanţe, asigurări, bănci şi burse de valori (FABBV)
 • Aprilie

 • Organizat de:
  Facultatea Economie agroalimentară şi a mediului (EAM)
 • Aprilie

 • Organizat de:
  Facultatea de cibernetică, statistică şi informatică economică (CSIE)

 • Aprilie

 • Organizat de:
  Finanţe, asigurări, bănci şi burse de valori (FABBV)
 • Mai

 • Organizat de:
  Facultatea de cibernetică, statistică şi informatică economică (CSIE)

 • Mai

 • Organizat de:
  Facultatea de contabilitate şi informatică de gestiune (CIG)

 • Iunie

 • Organizat de:
  Facultatea de Relații Economice Internaționale (REI)

 • Septembrie

 • Organizat de:
  Facultatea de Business și Turism

 • Octombrie

 • Organizat de:
  Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare in limbi străine (FABIZ); Biblioteca Centrală Universitară „Carol I”; Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”

 • Octombrie

 • Organizat de:
  Facultatea de administraţie şi management public (FAMP)

 • Octombrie

 • Organizat de:
  Facultatea de drept, împreună cu Asociația română de dreptul construcțiilor

 • Octombrie

 • Organizat de:
  Facultatea de relații economice internaționale (REI)
 • Octombrie

 • Organizat de:
  Facultatea de relații economice internaționale (REI)
 • Octombrie

 • Organizat de:
  Facultatea de Drept

 • Octombrie

 • Organizat de:
  Facultatea de cibernetică, statistică şi informatică economică

 • Noiembrie

 • Organizat de:
  Facultatea de management (MAN)
 • Noiembrie

 • Organizat de:
  Facultatea Economie agroalimentară şi a mediului (EAM)

 • Noiembrie

 • Organizat de:
  Facultatea de cibernetică, statistică şi informatică economică (CSIE)

 • Noiembrie

International Conference on Economic Cybernetic Analysis
 • Organizat de:
  Facultatea de cibernetică, statistică şi informatică economică (CSIE)
 • Noiembrie

 • Organizat de:
  Facultatea de Drept

 • Noiembrie