Conferința Internațională Româno-Franceză

Dezvoltare regională durabilă pentru judeţul Hunedoara

RO / EN / FR

Când?

05-07 Octombrie 2023

Unde?

Palatul Administrativ Consiliul Judeţean Hunedoara (municipiul Deva, 05.10.2023)
Castelul Corvinilor (municipiul Hunedoara, 06.10.2023)
Click aici pentru program

Parteneri

Scop

Scopul conferinței îl reprezintă schimbul de bune practici între specialiştii francezi şi români, în domeniul administraţiei publice locale şi antreprenoriatului, pentru identificarea de soluţii care să asigure dezvoltarea durabilă a judeţului Hunedoara, prin creşterea potenţialului administrativ, economic şi social al acestuia.

Obiective

 • 1

  Identificarea soluţiilor de dezvoltare durabilă a unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Hunedoara pe principiul inteligenţei teritoriale şi a celei economice;

 • 2
  Crearea unor mecanisme de realizare şi consolidare în viitor a colaborării dintre unităţile administrativ teritoriale din judeţul Hunedoara şi a celor din Regiunea Hauts de France;
 • 3
  Realizarea unui atelier de lucru pentru schimbul de bune practici între participanţii la conferinţă, pe problematici de interes pentru judeţul Hunedoara.

Tematica

 • Dezvoltarea durabilă a comunităților locale;
 • Digitalizarea și dezvoltarea inteligentă a comunităților locale;
 • Managementul ospitalității, catalizator al dezvoltării locale durabile;
 • Identificarea proceselor de politici publice pentru creșterea performanței în administrația publică locală.
 • Antreprenoriat, soluţie şi motivaţie pentru o dezvoltare economică durabilă

Rezultate urmărite

 • 1
  Crearea premiselor pentru realizarea unui cadru instituţional de colaborare a unităţilor administrativ teritoriale cu specialiştii francezi şi români, pentru derularea în echipe mixte a unor proiecte de interes pentru dezvoltarea durabilă a judeţului Hunedoara (schimburi de experienţă, vizite de lucru, participare în comun în cadrul unor proiecte cu finanțare internațională de interes pentru județul Hunedoara etc.);
 • 2
  Realizarea în cadrul Centrului Teritorial Deva al Academiei de Studii Economice din București (ASE) a unui pol de excelenţă de consultanţă în domeniul dezvoltării durabile, din care să facă parte profesori universitari şi cercetători de la ASE Bucureşti şi universităţi din județul Hunedoara, specialişti din administraţia publică locală, antreprenori, precum şi profesori-cercetători de la universităţile franceze;
 • 3
  Identificarea portofoliului problemelor de interes pentru dezvoltarea durabilă a judeţului Hunedoara.

Publicare

Materialele reprezentative care vor fi prezentate la conferinţă vor putea fi publicate în reviste de prestigiu ale ASE, precum şi ale universităţilor partenere.

Comitet de organizare

 • Prof.univ.dr. Ioan RADU – ASE Bucureşti, Centrul Teritorial Deva

 • Ing. Costel AVRAM – Administrator Public al judeţului Hunedoara
 • Prof.univ.dr. Philippe DUEZ – Decan Facultatea de Economie, Management, Administaţie şi Ştiinţe Sociale (FEGASS), Universitatea Artois, Arras, Franţa

 • Dr. Florin CAZACU – Primarul municipiului Brad

 • Jr. Militon Dănuţ LASLĂU – Secretar General al Primăriei municipiului Hunedoara

 • Prof.univ.dr. Dan TOPOR – Decan Facultatea de Ştiinţe Economice, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia

 • Ec. Mirela MARIN – secretar Centrul Teritorial Deva

 • Conf.univ.dr. Anca GUŢĂ – Departamentul de Ştiinţe economice, Universitatea din Petroşani

 • Drd. Lucian STANCIU – Preşedinte Asociaţia de Promovare a Turismului Hunedoara

 • Ec. Ştefan TIRITEU – Şcoala doctorală de Management din ASE

Comitet științific

 • Prof.univ.dr. Nicolae ISTUDOR – Rector Academia de Studii Economice din Bucureşti

 • Prof.univ.dr. Pasquale MAMMONE – Președinte Universitatea Artois din Arras, Franța

 • Prof.univ.dr. Constantin-Marius PROFIROIU – Prorector cu Relaţii Internaţionale din cadrul ASE Bucureşti

 • Prof.univ.dr. Alina-Mihaela DIMA – Prorector cu Cercetarea Ştiinţifică din cadrul ASE Bucureşti

 • Prof.univ.dr. Sorin RADU – Rector Universitatea din Petroşani

 • Prof.univ.dr. Daniel BREAZ – Rector Universitatea “1 Decembrie 1918” Alba Iulia

 • Prof.univ.dr. Philippe DUEZ – Universitatea Artois, Arras, Franţa, Decan Facultatea de Economie, Management, Administraţie şi Ştiinţe Sociale

 • Prof.univ.dr. Stephan CALLENS – Universitatea Artois, Arras, Franţa, Coordonator Centru de Cercetare în Economie şi Management

 • Prof.univ.dr. Vanessa CASADELLA – Universitatea „Jules Vernes”, Amiens, Franţa, Director adjunct al Centrului de Cercetare în Economie şi Management

 • Prof.univ.dr. Ioan RADU – ASE Bucureşti, coordonator Centrul Teritorial Deva

 • Prof.univ.dr. Dan TOPOR – Universitatea „1 Decembrie Alba Iulia”, Decan Fac. de Ştiinţe Economice

 • Conf.univ.dr. Anca GUŢĂ – Universitatea din Petroşani, Departamentul de Ştiinţe economice

Contact