Proiecte începute în ultimii 3 ani

Finanțate prin Horizon și alte inițiative internaționale, instituții naționale, universitate și mediul de afaceri
Ultima actualizare: iulie 2023
Sinteza proiectelor de cercetare demarate recent: 2021; 2022.
Nr.DenumireAcronimÎnceputFinalFișă proiect
1Boosting the Blue Economy in the Black Sea Region by Initiating a Business Collaboration Framework in the field of Fisheries and Aquaculture, Coastal and Maritime Tourism and Maritime Transport-4BIZ – Boosting Black Sea Blue Biz4BIZ20222024
2Dezvoltarea unei Arhitecturi de Referință a Replicilor Digitale bazate pe Modele pentru Consumatorii Activi de Energie și Comunitatile InteligenteSMART TWINS20222024
3O abordare alternativa pentru modelarea bulelor speculative: implicatii asupra stabilitatii financiare20222024
4Social and Spatial Inequalities in Europe in the Era of Global Mega-trendsESSPIN20222025
5Creșterea performanței instituționale prin dezvoltarea infrastructurii și ecosistemului de cercetare de excelență transdisciplinară în domeniul socio-economicPERFECTIS20212024
6Multi-hazard and systemic framework for enhancing Risk- informed management and Decision Making in the E.U.MYRIAD20212024
7University - business knowledge transfer. Managerial capacity building and soft skills development20212024
8Verosimilitate empirica robusta si metode conexe pentru modele semiparametriceROBDIV20212024
9Parteneriate pentru competitivitate în vederea transferului de cunoștințe prin dezvoltarea unor modele computaționale inovative pentru creșterea economică și sustenabilitatea sectorului de afaceri din România20182024
10Strategii pentru echilibrarea balanței comerciale a României prin stimularea și susținerea producției naționale. Studiu de caz.20222023
11Abilitarea prin integrarea lichida a tinerilor migranti in conditii vulnerabile20212023
12Transmiterea Socurilor in Economiile Retea: Mecanisme si Implicatii pentru Politicile EconomiceNETS20212023
13Utilizarea conceptelor specifice entropiei pentru dezvoltarea unui model de dezvoltare aplicabil antreprenoriatului românesc20212023
14EMpowerment through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditionsMIMY20202023
15Analiza cadrului legislativ al pietei unice europene digitale20222022Fișă proiect
16Analiza impactului incertitudinilor actuale asupra mediului economic20222022Fișă proiect
17Analiza planificării urbane la nivelul Municipiului București din perspectiva obiectivelor de dezvoltare durabilăAPUDD20222022Fișă proiect
18Dezvoltarea capacității instituționale pentru implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în învățământul superior20222022Fișă proiect
19Dezvoltarea infrastructurii digitale a ASE pentru implementarea unui sistem de management integrat al proiectelor20222022
20Ecosistemul start-up-urilor din Romania-prezent și perspective20222022Fișă proiect
21Efectele socio- economice ale pandemiei de COVID 19 asupra economiei romanești20222022Fișă proiect
22Elaborarea lndicelui Mediului de Afaceri din Romania20222022Fișă proiect
23Creșterea capacității instituționale pentru formarea competențelor practice ale studenților în domeniul dezvoltării sustenabile și a protecției mediului prin crearea unui hub educațional20222022
24Cresterea performanfei internationale a Academiei de Studii Economice din Bucuresti prin intermediul implementarii unui proces de internafionalizare proactiv si sustenabil, cu impact Ia nivel societal20222022
25Dezvoltarea capabilității instituționale pentru cercetarea științifică în Academia de Studii Economice din București prin creșterea vizibilității științifice și a sustenabilității, promovând practicile științei deschiseOPEN FUTURE20222022
26Promovarea unui mediu inovativ de invatare adaptat nevoilor studentilor, prin cresterea responsabilitatii pentru propria invatare si a digitalizarii, in conditiile deontologiei si eticii
academice
20222022
27Sprijinirea, susținerea și promovarea antreprenoriatului și inovării în rândul studenților ASE BucureștiASEInovA20222022
28StudentASE! Echitate, Incluziune, Acces pentru studenţii ASEStudentASE!20222022
29Studenții ASE pregătiți pentru provocările pieței munciiStudFit4LabourMarket!20222022
30Impactul aplicațiilor de social media în comerțul cu amănuntul20222022Fișă proiect
31Impactul automatizarii asupra evolutiei sistemelor ERP in contextul profesiei contabile20222022Fișă proiect
32Performanța angajaților și sisteme de măsurare a acesteia: comparație între sectorul public și cel privat20222022Fișă proiect
33Platformă colaborativă pentru dezvoltarea relației cu mediul de afaceri și pentru identificarea oportunităților de angajare pentru studenți20222022
34Proiect de formare continuă în domeniul cercetării științifice - etapa 202220222022Fișă proiect
35Rezilienta si sustenabilitatea finantelor UE. Impact asupra arhitecturii institutionale20222022Fișă proiect
36Rolul globalizării într-o lume post-COVID-19: între tendința disoluției către localism și o mai mare coordonare internațională20222022Fișă proiect
37Romania Systematic Country Diagnostic20222022
38Strategii de dezvoltare ale revistelor ASE20222022Fișă proiect
39Studiu comparativ al adopției diferitelor categorii de tehnologii de marketing în top 100 companii din diferite țări în contextul incertitudinilor sociale ce influențează în prezent mediul economic internaționalMarTech 202220222022Fișă proiect
40Votul electronic securizat prin tehnologia blockchain- aplicabilitate în alegerile din cadrul universităților20222022Fișă proiect
41Solutii Big Data pentru managementul consumului de energie electrica in vederea imbunatatirii strategiilor de piata si a decontarii pentru operatorii retelelor de distributieBigData4Grid20202022
42Cercetari privind elaborarea unor studii si analize, pentru fundamentarea deciziilor si politicilor publice, pentru comercializarea produselor agroalimentaren in vederea asigurarii securitatii si sigurantei alimentare a populatiei20192022
43Intelegerea si modelarea structurilor spatio-temporale ale inegalitatilor si polarizarii in relatie cu caracteristicile psihologiceSTIP20182022
44Solutii de agregare multi-nivel pentru a facilita un raspuns optim la cererea de energie si flexibilitatea retelei electriceSMART MLA20182022
45Barometrul Mediului de Afaceri din România20212021Fișă proiect
46Cercetare asupra implementării Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care să faciliteze investițiile durabile, aferente domeniului schimbărilor climatice asupra evoluției sistemului financiar-bancar20212021Fișă proiect
47Cercetări privind identificarea de soluții pentru echilibrarea balanței comerciale a produselor agroalimentare (import/export)20212021Fișă proiect
48Criza sanitara versus criza financiara. Impactul asupra eficientei mix-ului de politici economice20212021Fișă proiect
49Digital Development Global Practice20212021
50Educarea si constientizarea cetatenilor si a institutiilor din domeniul managementului deseurilor, prin explicarea cadrului legislativ specific, din cadrul campaniei "Marathon-ul Reciclarii"20212021
51Cultivarea spiritului antreprenorial si dezvoltarea comunitatii antreprenoriale a studentilor ASE BucurestiAntreprenorASE20212021
52Dezvoltarea integrata a capacitatii institutonale pentru cercetarea stiintifica prin digitalizare, promovare Open Source si modernizare a infrastructurii de cercetare în contextul provocarilor globale20212021
53Îmbunatatirea calitatii proceselor didactice online si on site prin dezvoltarea unui sistem de securitate, identificare si autentificare în spiritul respectarii deontologiei si eticii academice20212021
54Optimizarea infrastructurii educationale a Academiei de Studii Economice din Bucuresti (ASE) pentru dezvoltarea abilitatilor practice ale studentilor în contextul provocarilor digitalizarii20212021
55ProASE! Incluziune, egalitate de sanse si echitate pentru studentii ASEProASE!20212021
56Consolidarea unui proces de internaționalizare rezilient și sustenabil al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, cu impact pe piaţa educaţională internaţională20212021
57Identificarea unor masuri privind modalitatile optime de reducere a deficitului comercial, in contextul economic post-pandemic20212021Fișă proiect
58Modelarea matematică a factorilor care duc la abonarea/dezabonarea din liste de email/sms, forumuri, grupuri de social media20212021Fișă proiect
59Prognoza evoluției mediului economic20212021
60Proiect de formare continuă în domeniul cercetării științifice pentru cercetătorii ASE20212021
61Managementul culturii organizaționale: comparație între sectorul public și cel privat20212021Fișă proiect
62Impactul reglementării serviciilor digitale la nivelul Uniunii Europene20212021Fișă proiect
63Studiu comparativ al adopției diferitelor categorii de tehnologii de marketing în top 100 companii din diferite țăriMarTech20212021Fișă proiect
64Realizarea impactului bugetar si identificarea surselorLAWNG20212021
65Rolul biomasei în conservarea mediului, dezvoltare rurală și reziliența fermelor agricole - Analiza cost-beneficiu privind cultivarea materiei vegetale specifice biomasei20212021
66Securitatea mediului economico-social in spatiul euro-atlantic: actori, instrumente si tendinte20212021Fișă proiect
67Sistemul de motivare a funcționarilor publici prin comparație între România și țările membre ale Uniunii Europene20212021Fișă proiect
68Strategia de cercetare a Academiei de Studii Economice din București, pentru perioada 2021-203020212021Fișă proiect
69Strategii de dezvoltare ale revistelor ASE20212021Fișă proiect
70Studiu comparativ la nivelul UE al profesiei contabile. Avantaje sau limitări ale unei singure profesii20212021Fișă proiect
71Studiul factorilor de răspundere legala pentru aplicațiile de Inteligență Artificială20212021Fișă proiect
72Social Costs of Cancer In Romania – A Multi-Stakeholder Analysis20202021
73Sustainable Paths of Just Transition for the Coal Regions in Romania20202021
74A Financial Supervision and Technology Compliance Training ProgrammeFINTECH20192021
75Dezvoltarea cercetarii de frontiera in teoriile cresterii si dezvoltarii regionale prin prisma rezilientei:catre o Uniune Europeana convergenta, echilibrata si sustenabilaReGrowEU20182021
76Hub inovativ pentru tehnologii avansate de securitate ciberneticaATLAS20182021
77Modelarea empirica si dezvoltarea experimentala a instrumentelor asociate tehnologiilor emergente din domeniul retelelor sociale onlineFutureWeb20182021
78Promovarea alegerilor durabile de alimente si bauturi in randul tinerilor adulti europeni - factori de progres, bariere si implictii strategiceSuschoice20182021
79Abordari privind managementul sanatatii publice in contextul pandemiei COVID-1920202020
80ASE Team! Incluziune si echitate pentru studentii ASEASE Team!20202020
81Consolidarea pozitiei Academiei de Studii Economice din Bucuresti pe piata educationala internationala20202020
82Dezvoltarea culturii antreprenoriale bazate pe inovare in randul studentilor ASE BucurestiSmartprenor20202020
83Dezvoltarea institutionala a ASE in domeniul cercetarii de excelenta prin sustinerea cercetarii avansate, inovarii si vizibilitatii pentru cresterea competitivitatii in spatiul de cercetare europeanECON_X20202020
84Elaborarea strategiei de dezvoltare a (*partener din mediul de afaceri) la nivelul perioadei 2020-202420202020
85Modernizarea si eficientizarea infrastructurii educationale a Academiei de Studii Economice din Bucuresti (ASE) in vederea sustinerii si dezvoltarii componentei practice a activitatilor didactice20202020
86Promovarea conceptului Calitate 4.0 in procesul transformarii ASE intr-o universitate digitalizata, in contextul educatiei centrata pe student, al eticii si deontologiei academice20202020
87ReStart Economia. Măsuri de combatere a efectului economic și social al COVID 19 în RomâniaReStart Economia20202020
88Studiu privind balanța comercială cu produse agroalimentare a României în perioada 2015-202020202020
89Analiza bunelor practici privind „customer care” in retailul romanesc si cel internațional20192020
90Analiza Situației Actuale a Cercetării Românești și a Modalităților de Realizare a Transferului de Tehnologii Noi în Sectorul Productiv, în Efortul de Dezvoltare a Economiei Bazate pe Cunoaștere20192020
91Comunicarea Multilingva în ASE - Studii de Lingvistica Aplicata, Terminologie, Traducere și Interpretariat. Profesionalizarea Comunicarii Stiintifice în Unele Limbi ale Uniunii Europene Utilizate în Universitate20192020
92Creșterea competitivității economiei naționale prin intermediul strategiilor de retenție și reîntoarcere a tinerilor absolvenți de învățământ terțiar în România20192020
93Diversificarea și modernizarea structurilor de sprijin a afacerilor existente în economia românească20192020
94Efectele propunerii legislative pentru modificarea unor acte normative in domeniul reglementarii produselor din tutun20192020
95Evaluarea impactului economic și social al sectorului retail în România20192020
96Evaluarea Impactului Inteligenței Emoționale Asupra Performanței Angajaților din Sectoarele Public și Privat20192020
97Guvernanță Corporativă și Bunele Practici Manageriale și Administrative Adecvate Noilor Provocări Economice și Sociale20192020
98Investițiile străine directe în România20192020
99Istoria României prin prisma recensămintelor populației și locuințelor - de la începuturi până în zilele noastre20192020
100Metode și practici eficiente de dezvoltare a educației financiare în țări cu alfabetizare financiară redusă20192020
101Necesitatea și posibilități de creare și dezvoltare a centrelor de achiziții, prelucrare, ambalare și livrare a produselor agroalimentare20192020
102Nivelul de Alfabetizare Financiară, Aversiunea la Risc și Participarea Pe Piața De Capital din România: Trasarea Hărții Cognitive a Investitorului IndividualEDUFIN20192020
103Prognoza Asupra Evolutiei Mediului Economic20192020Fișă proiect
104Stimularea antreprenoriatului autohton în perspectiva unei digitalizări tot mai accentuate a economiei europene post-2020, în contextul revoluției industriale Industry 4.020192020
105Analiza fortei de munca disponibile pentru proiectul logistic... (*partner)20192019
106Creșterea capacității instituționale de susținere a cercetării de excelență din ASE prin crearea unui pol de cercetare avansată conectat la direcțiile de cercetare prioritare din cadrul UEASEPLUS20192019
107Cresterea impactului Academiei de Studii Economice din Bucuresti pe piata educationala internationala20192019
108Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul studenților ASE București prin implementarea unui program strategic la nivelul Societății Antreprenoriale StudențeștiDoBIZ20192019
109Echitate socială și egalitate de șanse pentru studenții ASE20192019
110Îmbunătățirea calității și eficienței activității didactice în cadrul ASE, prin promovarea unei culturi a calității, bazate pe principiile excelenței organizaționale20192019
111Rolul industriei de petrol si gaze in relansarea economiei romanesti20192019
112Strategia de dezvoltare și promovare turistică a Județului Dâmbovița20192019
113Studiu privind analiza impactului biletelor de valoare asupra economiei romanesti20192019
114Studiu privind impactul programului național de înlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai eficiente din punct de vedere energetic20192019
115Agenda pentru competente Romania 2020, 202520182019
116Cresterea capacitatii de cercetare in domeniul economic prin dezvoltarea de infrastructuri de cercetare transdisciplinaraCERTRAN20182019
117Evaluarea sistemului de garantie, componenta a sistemului de gestionare a deseurilor in Romania20182019
118Fundamentarea si Elaborarea Strategiei ASE pentru perioada 2020-203020182019
119Posibile abordari ale politicilor la nivel UE si national in perspectiva presedentiei romane a consiliului Uniunii Europene (Consiliul UE)20182019
120Servicii de consultanță pentru fabrica de nectaruri din fructe de pădure … (*partener)20182019
121Creșterea echităţii sociale pentru studenții Academiei de Studii Economice din Bucuresti20182018
122Dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul studentilor ASE Bucuresti prin implementarea unui program strategic la nivelul Societatii Antreprenoriale StudentestiPROBiz20182018
123Evaluarea impactului e-commerce asupra consumatorului, economiei si societatii20182018
124Îmbunătățirea calității activităților didactice prin armonizarea curriculei cu bunele practici internaționale, în contextul deontologiei și eticii academice20182018
125Organizarea unui workshop (5 module de cursuri) – Management strategic organizațional (tip mini MBA-uri)20182018
126Suport pentru internaţionalizarea campusului Academiei de Studii Economice din Bucureşti20182018
127Sustinerea cercetării de excelență în cadrul ASE din București în contextul principiilor dezvoltării durabile și cercetării deschiseORFEUS20182018