„Dezvoltarea activității de cercetare științifică și inovare este vitală pentru universitatea noastră, în condițiile în care ne dorim menținerea statutului de universitate de cercetare avansată și educație și afirmarea statutului de pol european de cercetare și educație pentru Europa Centrală și de Sud-Est. Creșterea vizibilității și recunoașterii științifice pe plan național și, mai ales, internațional a Academiei de Studii Economice din București, creșterea gradului de interconectare internațională și de integrare în rețele de cercetare de excelență, crearea unui cadru adecvat pentru desfășurarea cercetării științifice, diversificarea surselor de finanțare pentru activitatea de cercetare științifică, stimularea inovării și afirmarea universității noastre ca pol de soluții fundamentate științific pentru problemele majore ale mediului economico-social constituie câteva dintre obiectivele strategice ale ASE București.”

Nicolae Istudor,
Rector of the Bucharest University of Economic Studies, Managerial Program 2020-2024

Alina Mihaela Dima
Alina Mihaela Dima

Prorector cu Cercetare, Dezvoltare, Inovare

Alina Mihaela Dima este profesor universitar la Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine din cadrul Academiei de Studii Economice din București și, din martie 2020, este Prorector cu Cercetarea, Dezvoltarea și Inovarea în cadrul universității. În perioada 2011-2020 a fost Director al Departamentului Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine (catedra UNESCO) din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Principalele domenii de interes sunt: afaceri internaționale, politici concurențiale, integrare europeană, educație și învățământ universitar. Este editor-șef al revistei internaționale „Management&Marketing. Challenges for the Knowledge Society”, indexată în peste 20 de baze de date internaționale (WoS-Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus, Cabell’s, Index Copernicus, CEEOL, EBSCO, RePEc, DOAJ, Ulrich, WorldCat și ProQuest) și publicată de editura germană De Gruyter (Sciendo) și președintele conferinței „International Conference on Business Excellence” indexată în Thomson Reuters Web of Science (WOS). De asemenea, este coordonatorul conferinței „International Conference on Economics and Social Sciences” (ICESS), organizată de către Academia de Studii Economice din București. A participat la numeroase conferințe internaționale în țară și străinătate și a publicat peste 100 de articole, cărți și lucrări în jurnale naționale și internaționale de prestigiu. Este editor de cărți publicate de edituri naționale și internaționale de prestigiu (Springer, IGI etc) și coordonator al unor proiecte de cercetare.
Alina Mihaela Dima
Alina Mihaela Dima

Prorector cu Cercetare, Dezvoltare, Inovare

Alina Mihaela Dima este profesor universitar la Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine din cadrul Academiei de Studii Economice din București și, din martie 2020, este Prorector cu Cercetarea, Dezvoltarea și Inovarea în cadrul universității. În perioada 2011-2020 a fost Director al Departamentului Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine (catedra UNESCO) din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Principalele domenii de interes sunt: afaceri internaționale, politici concurențiale, integrare europeană, educație și învățământ universitar. Este editor-șef al revistei internaționale „Management&Marketing. Challenges for the Knowledge Society”, indexată în peste 20 de baze de date internaționale (WoS-Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus, Cabell’s, Index Copernicus, CEEOL, EBSCO, RePEc, DOAJ, Ulrich, WorldCat și ProQuest) și publicată de editura germană De Gruyter (Sciendo) și președintele conferinței „International Conference on Business Excellence” indexată în Thomson Reuters Web of Science (WOS). De asemenea, este coordonatorul conferinței „International Conference on Economics and Social Sciences” (ICESS), organizată de către Academia de Studii Economice din București. A participat la numeroase conferințe internaționale în țară și străinătate și a publicat peste 100 de articole, cărți și lucrări în jurnale naționale și internaționale de prestigiu. Este editor de cărți publicate de edituri naționale și internaționale de prestigiu (Springer, IGI etc) și coordonator al unor proiecte de cercetare.

Prodecani responsabili cu cercetarea, dezvoltarea și inovarea

Mihail BUȘU
Mihail BUȘU

Facultatea de Administrarea afacerilor, cu predare în limbi străine

Mihail Bușu este lector universitar doctor și prodecan la Facultatea de Administrare a Afacerilor, cu predare în limbi străine din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Cercetările sale se concentrează pe statistică și econometrie, modelare economică, economia circulară, politica concurenței, procese decizionale, riscuri financiare și managementul riscurilor. A publicat peste 20 de articole ISI Web of Science în reviste internaționale, inclusiv Mathematics, Symmetry, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Amfiteatru Economic, Energies, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research and Processes. Dr. Bușu este recenzor al revistelor internaționale Management & Marketing. Provocări pentru Societatea Cunoașterii, Amfiteatru Economic, Matematică, Economii, Energii și Journal of Risk and Financial Management. În 2019 a primit Premiul Georgescu Roegen pentru cercetare științifică remarcabilă. Din 2015, Mihail Bușu este membru al Asociației Actuariale din România.

Mihail BUȘU
Mihail BUȘU

Facultatea de Administrarea afacerilor, cu predare în limbi străine

Mihail Bușu este lector universitar doctor și prodecan la Facultatea de Administrare a Afacerilor, cu predare în limbi străine din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Cercetările sale se concentrează pe statistică și econometrie, modelare economică, economia circulară, politica concurenței, procese decizionale, riscuri financiare și managementul riscurilor. A publicat peste 20 de articole ISI Web of Science în reviste internaționale, inclusiv Mathematics, Symmetry, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Amfiteatru Economic, Energies, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research and Processes. Dr. Bușu este recenzor al revistelor internaționale Management & Marketing. Provocări pentru Societatea Cunoașterii, Amfiteatru Economic, Matematică, Economii, Energii și Journal of Risk and Financial Management. În 2019 a primit Premiul Georgescu Roegen pentru cercetare științifică remarcabilă. Din 2015, Mihail Bușu este membru al Asociației Actuariale din România.

Oana Matilda SABIE
Oana Matilda SABIE

Facultatea de Administraţie şi management public

Oana Matilda SABIE a studiat Administrația Publică în cadrul Facultății de Management a Academiei de Studii Economice din București (ASE) și a obținut o diplomă de doctor în economie în anul 2008, specialitatea management, în cadrul ASE. Înainte de a se alătura ASE, a colaborat cu Guvernul României, Ministerul Informațiilor Publice, din cadrul Departamentului de comunicare și imagine publică. Acum este lector universitar și prodecan al Facultății de Administrație și Management Public (FAMP), Departamentul de Administrație și Management Public. Interesele sale de cercetare acoperă managementul serviciilor publice și comportamentul organizațional. Pe parcursul activității sale didactice a publicat ca autor sau coautor 7 cărți de specialitate, 14 articole în reviste indexate în baze de date internaționale și 34 de articole în volumele conferințelor internaționale. A fost implicată de-a lungul carierei sale în peste 23 de proiecte de cercetare.

Oana Matilda SABIE
Oana Matilda SABIE

Facultatea de Administraţie şi management public

Oana Matilda SABIE a studiat Administrația Publică în cadrul Facultății de Management a Academiei de Studii Economice din București (ASE) și a obținut o diplomă de doctor în economie în anul 2008, specialitatea management, în cadrul ASE. Înainte de a se alătura ASE, a colaborat cu Guvernul României, Ministerul Informațiilor Publice, din cadrul Departamentului de comunicare și imagine publică. Acum este lector universitar și prodecan al Facultății de Administrație și Management Public (FAMP), Departamentul de Administrație și Management Public. Interesele sale de cercetare acoperă managementul serviciilor publice și comportamentul organizațional. Pe parcursul activității sale didactice a publicat ca autor sau coautor 7 cărți de specialitate, 14 articole în reviste indexate în baze de date internaționale și 34 de articole în volumele conferințelor internaționale. A fost implicată de-a lungul carierei sale în peste 23 de proiecte de cercetare.

Olimpia STATE
Olimpia STATE

Facultatea de Business şi turism

Olimpia State a absolvit Academia de Studii Economice din București în anul 1993, în cadrul Facultăţii de Comerț (în prezent, Facultatea de Business și Turism). În perioada martie-mai 1998 a urmat un stagiu de pregătire în cadrul programului D.E.S.S. “Creation d’Entreprise et Gestion de Projets Innovants” din cadrul Universității Montesquieu Bordeaux IV – Franţa – „Tempus Phare Individual Mobility Grant“. De-a lungul a peste 25 de ani de experienţă didactică și de cercetare în domeniul învățământului superior, a ţinut numeroase prelegeri, având expertiză în: managementul resurselor umane, tehnica operaţiunilor de turism, cultură organizaţională. Este autor sau coautor a 10 cărţi publicate (ex: ”Conducerea resurselor umane” a primit Premiul Virgil Madgearu al Academiei Române în 1999, coautor). De asemenea, a fost implicată în 11 contracte de cercetare naţionale şi internaţionale, a elaborat peste 80 articole şi comunicări ştiinţifice (mare parte din ele au fost publicate în reviste indexate) şi a luat parte la conferinţe din diferite ţări. În 2001 a obținut titlul de doctor în economie cu o lucrare în domeniul culturii organizaţionale. A fost cancelar la Facultatea de Business și Turism în perioada 2008-2012. Începand din anul 2008 este membru în Consiliul Facultății, şi începând din anul 2012 este și prodecan responsabil de cercetarea ştiinţifică şi relaţiile internaţionale la Facultatea de Business şi Turism. Este membru al Asociației Jurnaliștilor de Turism din România, membru fondator al Asociației CACTUS de Cercetări Academice în Turism și Servicii, şi membru al Centrului de Cercetări Academice în Turism și Servicii din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Olimpia STATE
Olimpia STATE

Facultatea de Business şi turism

Olimpia State a absolvit Academia de Studii Economice din București în anul 1993, în cadrul Facultăţii de Comerț (în prezent, Facultatea de Business și Turism). În perioada martie-mai 1998 a urmat un stagiu de pregătire în cadrul programului D.E.S.S. “Creation d’Entreprise et Gestion de Projets Innovants” din cadrul Universității Montesquieu Bordeaux IV – Franţa – „Tempus Phare Individual Mobility Grant“. De-a lungul a peste 25 de ani de experienţă didactică și de cercetare în domeniul învățământului superior, a ţinut numeroase prelegeri, având expertiză în: managementul resurselor umane, tehnica operaţiunilor de turism, cultură organizaţională. Este autor sau coautor a 10 cărţi publicate (ex: ”Conducerea resurselor umane” a primit Premiul Virgil Madgearu al Academiei Române în 1999, coautor). De asemenea, a fost implicată în 11 contracte de cercetare naţionale şi internaţionale, a elaborat peste 80 articole şi comunicări ştiinţifice (mare parte din ele au fost publicate în reviste indexate) şi a luat parte la conferinţe din diferite ţări. În 2001 a obținut titlul de doctor în economie cu o lucrare în domeniul culturii organizaţionale. A fost cancelar la Facultatea de Business și Turism în perioada 2008-2012. Începand din anul 2008 este membru în Consiliul Facultății, şi începând din anul 2012 este și prodecan responsabil de cercetarea ştiinţifică şi relaţiile internaţionale la Facultatea de Business şi Turism. Este membru al Asociației Jurnaliștilor de Turism din România, membru fondator al Asociației CACTUS de Cercetări Academice în Turism și Servicii, şi membru al Centrului de Cercetări Academice în Turism și Servicii din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti.

Claudiu HERȚELIU
Claudiu HERȚELIU

Facultatea de Cibernetică, statistică şi informatică economică

Claudiu Herțeliu a absolvit studiile de doctorat în anul 2007, la Academia de Studii Economice, București, România. A început să predea în anul 2002 ca asistent didactic, în prezent fiind profesor titular în cadrul Departamentului de Statistică și Econometrie din aceeași universitate. Din decembrie 2019 este profesor cu normă parțială în cadrul School of Business, London South Bank University. Din 2016 face parte din European Statistical Advisory Committee (ESAC) (Eurostat), iar din 2017 este membru al European Masters in Official Statistics (EMOS) Board. A lucrat cu metode cantitative în Ministerul Educației și Cercetării (2001-2008) și Institutul Național de Statistică (2008-2011). A avut responsabilități manageriale precum diseminarea activității informației statistice românești, prodecan al Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (2012 – prezent) și membru al Senatului universitar (2012 – prezent). Principalele domenii de interes ale cercetării sunt: statistica și econometria; metode cantitative în religie; scientometrie; metode de cuantificare în domeniul sănătății.

Claudiu HERȚELIU
Claudiu HERȚELIU

Facultatea de Cibernetică, statistică şi informatică economică

Claudiu Herțeliu a absolvit studiile de doctorat în anul 2007, la Academia de Studii Economice, București, România. A început să predea în anul 2002 ca asistent didactic, în prezent fiind profesor titular în cadrul Departamentului de Statistică și Econometrie din aceeași universitate. Din decembrie 2019 este profesor cu normă parțială în cadrul School of Business, London South Bank University. Din 2016 face parte din European Statistical Advisory Committee (ESAC) (Eurostat), iar din 2017 este membru al European Masters in Official Statistics (EMOS) Board. A lucrat cu metode cantitative în Ministerul Educației și Cercetării (2001-2008) și Institutul Național de Statistică (2008-2011). A avut responsabilități manageriale precum diseminarea activității informației statistice românești, prodecan al Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (2012 – prezent) și membru al Senatului universitar (2012 – prezent). Principalele domenii de interes ale cercetării sunt: statistica și econometria; metode cantitative în religie; scientometrie; metode de cuantificare în domeniul sănătății.

Nadia ALBU
Nadia ALBU

Facultatea de Contabilitate şi informatică de gestiune

Nadia Albu este profesor de contabilitate și prodecan al Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune, responsabil cu cercetarea și relațiile internaționale. A avut activități de predare și cercetare în cadrul Academiei de Studii Economice din București începând cu anul 2000 și a avut în paralel o vastă experiență internațională, inclusiv o diplomă de master obținută în 2001 de la Université d’Orléans, Franța, o bursă Fulbright de profesor invitat obținută în 2014, o bursă Deloitte-IAAER de cercetare în perioada 2013-2016, și activități în calitate de profesor invitat la ESSEC Business School, Franța, din 2016. Urmărește în mod activ schimbările din profesia contabilă la nivel global, făcând parte din echipele care efectuează cercetări pentru IFAC și Edinburgh Group. Principalele sale interese de cercetare se concentrează pe transformările sistemelor contabile pe piețele emergente, investigarea schimbărilor și inerției în domeniul contabilității (raportare corporativă, audit, contabilitate de gestiune etc.), recunoscând importanța cercetării interdisciplinare pentru o înțelegere aprofundată a fenomenelor specifice contabilității în mediul lor.

Nadia ALBU
Nadia ALBU

Facultatea de Contabilitate şi informatică de gestiune

Nadia Albu este profesor de contabilitate și prodecan al Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune, responsabil cu cercetarea și relațiile internaționale. A avut activități de predare și cercetare în cadrul Academiei de Studii Economice din București începând cu anul 2000 și a avut în paralel o vastă experiență internațională, inclusiv o diplomă de master obținută în 2001 de la Université d’Orléans, Franța, o bursă Fulbright de profesor invitat obținută în 2014, o bursă Deloitte-IAAER de cercetare în perioada 2013-2016, și activități în calitate de profesor invitat la ESSEC Business School, Franța, din 2016. Urmărește în mod activ schimbările din profesia contabilă la nivel global, făcând parte din echipele care efectuează cercetări pentru IFAC și Edinburgh Group. Principalele sale interese de cercetare se concentrează pe transformările sistemelor contabile pe piețele emergente, investigarea schimbărilor și inerției în domeniul contabilității (raportare corporativă, audit, contabilitate de gestiune etc.), recunoscând importanța cercetării interdisciplinare pentru o înțelegere aprofundată a fenomenelor specifice contabilității în mediul lor.

Charlotte ENE
Charlotte ENE

Facultatea de drept

Charlotte Ene a studiat Dreptul la Facultatea de Drept, Universitatea din București. În 1998 a fost numită profesor de drept la Academia de Studii Economice din București. Predă dreptul afacerilor, dreptul afacerilor internaționale (în limba engleză), dreptul Uniunii Europene, dreptul societăților comerciale, dreptul asigurărilor etc. Este membră a comitetelor organizatoare ale unor conferințe internaționale și este autor și coautor al mai multor articole și cărți în domeniul dreptului afacerilor, al dreptului societăților comerciale și al dreptului afacerilor internaționale. De asemenea, este membră a Baroului București din 1993.

Charlotte ENE
Charlotte ENE

Facultatea de drept

Charlotte Ene a studiat Dreptul la Facultatea de Drept, Universitatea din București. În 1998 a fost numită profesor de drept la Academia de Studii Economice din București. Predă dreptul afacerilor, dreptul afacerilor internaționale (în limba engleză), dreptul Uniunii Europene, dreptul societăților comerciale, dreptul asigurărilor etc. Este membră a comitetelor organizatoare ale unor conferințe internaționale și este autor și coautor al mai multor articole și cărți în domeniul dreptului afacerilor, al dreptului societăților comerciale și al dreptului afacerilor internaționale. De asemenea, este membră a Baroului București din 1993.

Simona Roxana PĂTĂRLĂGEANU
Simona Roxana PĂTĂRLĂGEANU

Facultatea de Economie agroalimentară şi a mediului

Profesor asociat, dr., a studiat Economia Agroalimentară și a Mediului (EAM) la Academia de Studii Economice din București. Prodecan al Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului, cercetările sale se situează în domeniul Eco și Agroalimentar și luarea deciziilor.

Simona Roxana PĂTĂRLĂGEANU
Simona Roxana PĂTĂRLĂGEANU

Facultatea de Economie agroalimentară şi a mediului

Profesor asociat, dr., a studiat Economia Agroalimentară și a Mediului (EAM) la Academia de Studii Economice din București. Prodecan al Facultății de Economie Agroalimentară și a Mediului, cercetările sale se situează în domeniul Eco și Agroalimentar și luarea deciziilor.

Mihaela Roberta STANEF-PUICĂ
Mihaela Roberta STANEF-PUICĂ

Facultatea de Economie teoretică şi aplicată

Mihaela Roberta Stanef-Puică a studiat Economia la Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată, Academia de Studii Economice din București. Prodecan al Facultății de Economie Teoretică și Aplicată, din 2015, acum este responsabilă cu componenta de cercetare a facultății. Interesele sale de cercetare acoperă dezvoltarea regională și problemele pieței muncii. Cu o experiență de aproximativ 15 ani în mediul academic, dar și în cercetare, desfășoară atât activități didactice, cât și activități de cercetare în domenii de expertiză, cum ar fi: dezvoltare durabilă, decalaje de dezvoltare urbană și rurală, resurse umane, piața muncii, demografie, educație și politici publice . De asemenea, este consultant în cadrul Comisiei Naționale pentru Strategie și Prognoză și a avut o contribuție importantă în mai mult de câteva dintre proiectele comisiei privind parteneriate public-private din diverse domenii, cum ar fi piața muncii și energia verde.

Mihaela Roberta STANEF-PUICĂ
Mihaela Roberta STANEF-PUICĂ

Facultatea de Economie teoretică şi aplicată

Mihaela Roberta Stanef-Puică a studiat Economia la Facultatea de Economie Teoretică și Aplicată, Academia de Studii Economice din București. Prodecan al Facultății de Economie Teoretică și Aplicată, din 2015, acum este responsabilă cu componenta de cercetare a facultății. Interesele sale de cercetare acoperă dezvoltarea regională și problemele pieței muncii. Cu o experiență de aproximativ 15 ani în mediul academic, dar și în cercetare, desfășoară atât activități didactice, cât și activități de cercetare în domenii de expertiză, cum ar fi: dezvoltare durabilă, decalaje de dezvoltare urbană și rurală, resurse umane, piața muncii, demografie, educație și politici publice . De asemenea, este consultant în cadrul Comisiei Naționale pentru Strategie și Prognoză și a avut o contribuție importantă în mai mult de câteva dintre proiectele comisiei privind parteneriate public-private din diverse domenii, cum ar fi piața muncii și energia verde.

Emilia Mioara CÂMPEANU
Emilia Mioara CÂMPEANU

Facultatea de Finanţe, asigurări, bănci şi burse de valori

Emilia Câmpeanu a studiat în cadrul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori a Academiei de Studii Economice din București și este profesor cu expertiză în domeniul finanțelor publice, politicii fiscale, bugetelor guvernamentale și datoriei publice. Este prodecan al Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, cu responsabilități pentru cercetare științifică, dezvoltare și inovare. De asemenea, are experiență ca investigator principal și membru al proiectelor de cercetare (naționale și internaționale) și o vastă activitate publicistică concretizată prin cărți și lucrări publicate.

Emilia Mioara CÂMPEANU
Emilia Mioara CÂMPEANU

Facultatea de Finanţe, asigurări, bănci şi burse de valori

Emilia Câmpeanu a studiat în cadrul Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori a Academiei de Studii Economice din București și este profesor cu expertiză în domeniul finanțelor publice, politicii fiscale, bugetelor guvernamentale și datoriei publice. Este prodecan al Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, cu responsabilități pentru cercetare științifică, dezvoltare și inovare. De asemenea, are experiență ca investigator principal și membru al proiectelor de cercetare (naționale și internaționale) și o vastă activitate publicistică concretizată prin cărți și lucrări publicate.

Cezar – Petre SIMION
Cezar – Petre SIMION

Facultatea de Management

Cezar – Petre Simion are un doctorat în economie din 2008 în specialitatea management. Lucrează de 15 ani la Facultatea de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din București, în cadrul Departamentului de Management. Pe parcursul activității sale didactice a publicat ca autor sau coautor 6 cărți specializate, 31 de articole în reviste indexate în baze de date internaționale și 20 de articole în volumele conferințelor internaționale. A fost implicat de-a lungul carierei sale în peste 50 de proiecte de cercetare științifică. În paralel cu activitatea sa didactică, a lucrat timp de 10 ani ca cercetător științific la INCD URBAN – INCERC, perioadă în care a fost timp de 4 ani șef al Departamentului Economia Construcțiilor. Tot în paralel cu activitatea didactică, a fost implicat în echipele de conducere din cadrul Academiei de Studii Economice din București în calitate de director al Departamentului de Management al Cercetării și Inovării și prodecan al Facultății de Management.

Cezar – Petre SIMION
Cezar – Petre SIMION

Facultatea de Management

Cezar – Petre Simion are un doctorat în economie din 2008 în specialitatea management. Lucrează de 15 ani la Facultatea de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din București, în cadrul Departamentului de Management. Pe parcursul activității sale didactice a publicat ca autor sau coautor 6 cărți specializate, 31 de articole în reviste indexate în baze de date internaționale și 20 de articole în volumele conferințelor internaționale. A fost implicat de-a lungul carierei sale în peste 50 de proiecte de cercetare științifică. În paralel cu activitatea sa didactică, a lucrat timp de 10 ani ca cercetător științific la INCD URBAN – INCERC, perioadă în care a fost timp de 4 ani șef al Departamentului Economia Construcțiilor. Tot în paralel cu activitatea didactică, a fost implicat în echipele de conducere din cadrul Academiei de Studii Economice din București în calitate de director al Departamentului de Management al Cercetării și Inovării și prodecan al Facultății de Management.

Ionel DUMITRU
Ionel DUMITRU

Facultatea de Marketing

Ionel Dumitru este profesor de marketing internațional și marketing strategic în cadrul Departamentului de Marketing, și prodecan responsabil de cercetare științifică și relații internaționale la Facultatea de Marketing, Academia de Studii Economice din București (ASE). Este membru al Senatului universitar al ASE, comisia de guvernanță academică. Este conference chair al “Emerging Trends in Marketing and Management International Conference” București, România. Este reviewer pentru jurnalele “Amfiteatru Economic” și “Journal of Emerging Trends in Marketing and Management”, precum și în cadrul “International Conference on Marketing and Business Development”. Este manager de proiect al proiectului de cercetare „Parteneriate pentru competitivitate pentru transferul de cunoștințe prin dezvoltarea de modele computaționale inovatoare pentru creșterea și durabilitatea sectorului de afaceri din România” (ASECOMP) cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională, prin intermediul Programului Operațional pentru Competitivitate, ID proiect P_40_382, cu o durată de 5 ani.

Ionel DUMITRU
Ionel DUMITRU

Facultatea de Marketing

Ionel Dumitru este profesor de marketing internațional și marketing strategic în cadrul Departamentului de Marketing, și prodecan responsabil de cercetare științifică și relații internaționale la Facultatea de Marketing, Academia de Studii Economice din București (ASE). Este membru al Senatului universitar al ASE, comisia de guvernanță academică. Este conference chair al “Emerging Trends in Marketing and Management International Conference” București, România. Este reviewer pentru jurnalele “Amfiteatru Economic” și “Journal of Emerging Trends in Marketing and Management”, precum și în cadrul “International Conference on Marketing and Business Development”. Este manager de proiect al proiectului de cercetare „Parteneriate pentru competitivitate pentru transferul de cunoștințe prin dezvoltarea de modele computaționale inovatoare pentru creșterea și durabilitatea sectorului de afaceri din România” (ASECOMP) cofinanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională, prin intermediul Programului Operațional pentru Competitivitate, ID proiect P_40_382, cu o durată de 5 ani.

Cristian Valeriu PĂUN
Cristian Valeriu PĂUN

Facultatea de Relaţii economice internaţionale

Cristian Păun este profesor titular de finanțe internaționale și management al riscurilor internaționale la Academia de Studii Economice din București. Lucrările sale academice se concentrează pe tema gestionării riscurilor, efectului de contagiere internațională a crizelor, problemelor bancare și de politică monetară. A fost implicat în diverse proiecte de cercetare care acoperă diferite domenii științifice, cum ar fi gestionarea riscurilor, efectul de contagiere internațională a crizelor, aversiunea la risc a investitorilor individuali, sistemele de rating, eficacitatea fondurilor europene, finanțarea IMM-urilor inovatoare. A fost consultant financiar pentru câteva companii importante de consultanță din România, pentru dezvoltarea de modele financiare în planuri de afaceri pentru proiecte complexe de investiții în sectorul construcțiilor, farmaceutic, textil etc. Este Director Executiv al Societății Române pentru Economie din 2009 și prodecan al Facultății de Relații Economice Internaționale din 2016 (responsabil pentru activități de cercetare). Începând cu ianuarie 2020, este președinte al Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri.

Cristian Valeriu PĂUN
Cristian Valeriu PĂUN

Facultatea de Relaţii economice internaţionale

Cristian Păun este profesor titular de finanțe internaționale și management al riscurilor internaționale la Academia de Studii Economice din București. Lucrările sale academice se concentrează pe tema gestionării riscurilor, efectului de contagiere internațională a crizelor, problemelor bancare și de politică monetară. A fost implicat în diverse proiecte de cercetare care acoperă diferite domenii științifice, cum ar fi gestionarea riscurilor, efectul de contagiere internațională a crizelor, aversiunea la risc a investitorilor individuali, sistemele de rating, eficacitatea fondurilor europene, finanțarea IMM-urilor inovatoare. A fost consultant financiar pentru câteva companii importante de consultanță din România, pentru dezvoltarea de modele financiare în planuri de afaceri pentru proiecte complexe de investiții în sectorul construcțiilor, farmaceutic, textil etc. Este Director Executiv al Societății Române pentru Economie din 2009 și prodecan al Facultății de Relații Economice Internaționale din 2016 (responsabil pentru activități de cercetare). Începând cu ianuarie 2020, este președinte al Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri.

Direcția Managementul Cercetării și Inovării (DMCI)

DMCI oferă logistică și consultanță pentru derularea proiectelor de cercetare naționale și internaționale. De asemenea, asigură asistență pentru validarea informațiilor din platforma cercetare.ase.ro și pentru raportarea indicatorilor privind cercetarea științifică din universitate.

Informații contact DMCI:

 • Calea Dorobanți nr. 15-17, sector 1, Bucharest, Romania
  Clădirea Centrului de Calcul, sala 2415

 • +40 21.319.19.00, int. 134
 • cercetare@ase.ro

Valentin Lazăr

 • Director

 • valentin.lazar@ase.ro

Planifică, organizează, coordonează și controlează activitățile desfășurate în cadrul Direcției Managementul Cercetării și Inovării, în concordanță cu strategia de dezvoltare a universității.

Victoria Anton

 • Administrator financiar
 • victoria.anton@ase.ro

Atribuții: asigurarea derulării corespunzătoare a contractelor de cercetare științifică interne și internațional, organizarea avizării lucrărilor de cercetare și actualizarea bazei de date a DMCI.

Violeta Maria Guță

 • Administrator financiar
 • maria.guta@ase.ro

Atribuții: realizarea raportărilor statistice cu privire la activitatea de cercetare și monitorizarea și acordarea suportului necesar pentru buna desfășurare a manifestărilor științifice organizate în cadrul ASE București.

Ion Pănescu

 • Administrator financiar
 • ion.panescu@ase.ro

Atribuții: monitorizarea publicațiilor membrilor comunității științifice ASE, organizarea desfășurării procesului de premiere a rezultatelor cercetării și acordarea de consultanță membrilor comunității științifice ASE în probleme ce țin de scientometrie.

Georgiana Rita Mihai

 • Administrator financiar
 • georgiana.mihai@ase.ro

Atribuții: asigură asistența privind implementarea proiectelor de cercetare din punct de vedere al resurselor umane și din punct de vedere financiar, precum și prin monitorizarea activității centrelor de cercetare.

Roxana Procop

 • Administrator financiar
 • roxana.procop@ase.ro

Atribuții: facilitarea diseminării informațiilor privind granturile de cercetare științifică oferite de organisme internaționale, UEFISCDI, agenți economici, administrația publică etc., precum și prin realizarea de verificări antiplagiat.

Strategia de cercetare a Academiei de Studii Economice din București, pentru perioada 2022-2030

PO_DMCI-03 Susținerea publicării de articole în reviste de prestigiu din domeniile de interes ale ASE, Ed. 1-2019, Rev.1-2020

PO_DMCI-04 Recunoașterea complexității activității suplimentare de scriere de articole, Ed.I-2018,Rev.2- 2020

PO_DMCI-05 Implementarea contractelor-proiectelor de cercetare științifică, dezvoltare, inovare, creație, servicii și transfer tehnologic încheiate cu persoane juridice, Ed.I-2020

PO_DMCI-01 Modul de înregistrare a rezultatelor activităților de cercetare-dezvoltare în ASE, Ed.I/2018, Rev.1/2021

PO_DMCI-07 Elaborarea planului de cercetare, Ed. II/2021

Textul integral al procedurilor este disponibil pe platforma de cercetare.