• Nume director centru: Prof. univ. dr. Sofia Elena Colesca

  • Acronim: CCASP

     
  • Facultate: Administrație și Management Public

  • Website: ccasp.ase.ro

Centrul de Cercetare în Administraţie şi Servicii Publice are ca scop cercetarea interdisciplinară, pregătirea studenţilor, a cadrelor didactice şi a specialiştilor în domeniul administraţiei publice, precum şi îmbunătăţirea comunicării între universităţi, utilizatori şi furnizori de servicii în zona de cercetare.

Misiunea centrului este aceea de a contribui prin cercetările realizate la întărirea capacităţii administraţiei publice, acoperind sectoare tematice variate precum: administraţie publică, management urban, managementul serviciilor publice, guvernare electronică, management public etc.

Obiectivele principale ale centrului sunt:

  • dezvoltarea bazei conceptuale şi practice de cunoştinţe în domeniul administraţiei şi serviciilor publice;
  • promovarea cooperarii internationale si participarea la programele de integrare europeana in domeniul administratiei publice si cercetarii stiintifice;
  • sprijinirea activitatilor specifice de promovare a cercetarilor fundamentale si aplicative in administratia publica, la standare internationale, prin conferinte interne si internationale, seminarii si ateliere stiintifice, publicatii didactice si stiintifice, afilieri la asociatii profesionale etc.