Activitățile CEMARK se adresează cu precădere întreprinderilor cu activitate pe piața internă şi internațională , specialiștilor în marketing din întreprinderi şi instituții publice şi private, întreprinderilor mici şi mijlocii, organizațiilor neguvernamentale, organizațiilor şi partidelor politice, și tuturor celor interesați de marketing.

Activitatea de cercetare științifică se desfășoară prin intermediul programelor, subprogramelor, temelor de cercetare-dezvoltare și activităților cuprinse în programe naționale de cercetare, teme de cercetare și consultanță finanțate de societăți comerciale și organizații guvernamentale și nonguvernamentale, precum și în programe instituționale și departamentale din cadrul Academiei de Studii Economice din București.

Pentru desfășurarea activităților de cercetare la cote înalte de performanță, CEMARK dispune de resurse umane cu o bogată experiență în domeniul marketingului, deopotrivă sub aspect conceptual și aplicativ, spații adecvate, dotare cu mijloace audio-video moderne, banca de date comerciale şi de marketing, referitoare la piața românească şi la piețe internaționale

Proiecte Recente

Nr.

Crt.

Denumire proiect Obiectiv (sau arie interes) National (N)/International(I) Perioada desfasurare Director proiect Website proiect
1 Modelarea empirica si dezvoltarea experimentala a instrumentelor asociate tehnologiilor emergente din domeniul retelelor sociale online (FutureWeb) Tehnologii noi si emergente N/ PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0800 2018-2021 Prof. univ. dr. Mihai Cristian Orzan https://futureweb.unitbv.ro/index.php/ro/
2 Spatiul privat al consumatorului: ce este si cum poate fi abordat pentru a genera un impact micro si macro- economic pozitiv N 2011-2016 Prof. univ. dr. Calin Petrica Veghes
3 Cercetare de marketing privind oportunitatea de lansare pe piata a produsului apa imbuteliata N 2016-2017 Prof. univ. dr. Calin Petrica Veghes