Centrul are ca principal obiectiv de activitate cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în domeniul statisticii şi econometriei, propunându-şi să dezvolte cercetări interdisciplinare în domeniul economic şi social bazate pe folosirea metodelor şi modelelor statistico-econometrice.

Centrul desfăşoara următoarele activităţi: studii şi cercetare fundamentală, cercetare aplicativă, prestări servicii, formare continuă, instruire şi perfecţionare, consultanţă, informare – documentare – diseminare în domeniul statisticii şi econometriei şi în domenii conexe, conform competenţei ştiinţifice şi a tendinţei de dezvoltare a ştiinţei. Activitatea de cercetare poate fi finanţată de o parte terţă.

Începând cu anul 2004 Centrul de Cercetare Sondaje şi Anchete a desfăşurat peste 40 de studii şi cercetări pentru beneficiari externi, a derulat 28 de contracte de cercetare câştigate prin competiţie naţională şi 9 contracte de cercetare în parteneriat cu mediul de afaceri.

Proiecte recente

Nr. Crt. Denumire proiect Obiectiv (sau arie interes) National (N)/International(I) Perioada desfasurare (sau an incepere) Nume director proiect Adresa website proiect
1 Instrumente eco-economice viabile pentru cuantificarea serviciilor ecosistemelor de pe teritoriul Romaniei N 2014-2017 Prof. univ. dr. Elvira Nica
2 Arabesque Business School – program de evaluare si dezvoltare capacitate manageriala Management N/ Mediu de afaceri 2016-2020 Conf. univ. Vasile Alecsandru Strat
3 Workshop – mini MBA-Timisoara N 2018 Conf. univ. Vasile Alecsandru Strat
4 Intelegerea si modelarea structurilor spatio-temporale ale inegalitatilor si polarizarii in relatie cu caracteristicile psihologice Stiinte socio-umane N/ PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0084 2018-2022 Prof. univ. dr. Marcel Ausloos http://ropsy.granturi.ubbcluj.ro/research-team/
5 Agenda pentru competente Romania 2020-2025 European regional development and convergence N 2018-2019 Prof. univ. dr. Claudiu Herteliu
6 Sistem inteligent pentru predictia, analiza si monitorizarea indicatorilor de performanta a proceselor tehnologice si de afaceri in domeniul energiilor regenerabile European regional development and convergence N 2014-2017 Prof. univ. dr. Adela Bara