Centrul de cercetări CIBEREC a fost înfiintat în anul 2005, în cadrul Catedrei de Cibernetică Economică din Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică.

Centrul are ca principal obiectiv cercetarea ştiintifică fundamentală şi aplicativă în domeniul ciberneticii economico-sociale, a modelării micro şi macroeconomice şi economiei cantitative, propunându-şi să dezvolte cercetări multidisciplinare prin care să se analizeze şi optimizeze mecanismele functionării sistemelor economico-sociale. În vederea atingerii obiectivului propus, centrul poate desfăşura următoarele activităti: studii şi cercetare fundamentală, cercetare aplicativă, prestări servicii, formare continuă, instruire şi perfectionare, consultantă, informare – documentare – diseminare în domeniul microeconomiei şi macroeconomiei şi în domenii conexe.

De asemenea, în cadrul Centrului de cercetări îşi desfăşoară activitatea şi două prestigioase reviste, respectiv Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, revistă cotată ISI Thomson, şi Studii şi cercetări de calcul economic şi cibernetică economică, revistă indexată în baze de date internationale.

Proiecte Recente

Nr. Crt. Nume proiect Obiectiv (sau arie de interes) Național (N)/Internațional(I) Perioadă de desfășurare Director de proiect Website Proiec
1 Innovative hub for advanced cyber security technologies ICT, space and storage N/ PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0272 2018-2021 Prof. univ. dr. Catalin Emilian Boja https://security-hub.ro/
2 Understanding and modeling the spatio-temporal structures of inequalities and polarization in relation to psychological characteristics Social sciences and humanities N/ PN-III-P4-ID-PCCF-2016-0084 2018-2022 Prof. univ. dr. Marcel Ausloos
3 Multi-level aggregation solutions to facilitate an optimal response to power demand and electrical network flexibility ICT N/ ERANET Cofund /71/2018-11-01 2018-2021 Conf. univ. dr. Simona Vasilica Oprea https://smart-mla.stimasoft.com/
4 Utilizarea conceptelor specifice entropiei pentru dezvoltarea unui model de dezvoltare aplicabil antreprenoriatului românesc Dezvoltarea antreprenoriatului, utilizând conceptele specifice entropiei N / TE 2021 2021-2023 Prof. univ. dr. Eduard-Gabriel CEPTUREANU
5 Solutii Big Data pentru managementul consumului de energie electrica in vederea imbunatatirii strategiilor de piata si a decontarii pentru operatorii retelelor de distributie- BIG-DATA4GRID The main objective is to create a modular and scalable web-based prototype, built on two functional modules that should answer to DSO necessities in terms of DSM, efficiency and legislative requirements N / PED 2019 2020-2022 Conf. Univ. dr. Simona Vasilica OPREA simonaoprea.ase.ro/research/bigdata4grid/
6 Dezvoltarea unei Arhitecturi de Referință a Replicilor Digitale bazate pe Modele pentru Consumatorii Activi de Energie și Comunitatile Inteligente (SMART-TWINS) Developing a Model-based Digital Twin Reference Architecture for Active Energy Consumers and Smart Communities N / PCE 2021 2022-2024 Conf. Univ. dr. Simona Vasilica OPREA
7 Empowerment through liquid Integration of Migrant Youth in vulnerable conditions (MIMY) To better understand and support the liquid integration processes of young migrants in vulnerable conditions in Europe and increase social and economic benefits of and for them. I / Horizon 2020 2021 – 2023 Prof. univ. dr. Monica ROMAN www.mimy-project.eu