Centrul de Cercetări Matematice Avansate Fundamentale și Aplicative – CCMAFA, funcționează sub egida Academiei de Studii Economice din Bucureşti – ASE, din anul 2011. Director fondator a fost prof. univ. Maria Tudor, doctor în matematică, titular al Departamentului de Matematică din cadrul Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică.

Misiunea CCMAFA este de a genera cunoaştere, de a disemina şi valorifica cunoştinţele acumulate prin cercetarea ştiinţifică. Scopul înființării a fost de a promova cercetarea interdisciplinară fundamentală și aplicativă cu deosebire în domeniul economic, cuprinzând, în aceeași structură, cadre didactice universitare, doctori în ştiinţe, doctoranzi, studenți și licenţiaţi, cu preocupări ştiinţifice în domeniile matematică, informatică, economie, inginerie, socio-uman.

Resursele financiare provin din alocări bugetare de către ASE pentru cercetare-dezvoltare-inovare, grant-uri de cercetare de la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, grant-uri de cercetare în cadrul competitiilor interne și internaționale, contracte de cercetare-dezvoltare-formare încheiate cu diverși beneficiari din mediul economic și social, taxe asupra lucrărilor efectuate, taxe de acces la facilităţile oferite de CCMAFA, taxe de participare la conferinţele şi manifestările organizate, valorificarea materialelor documentare elaborate, donaţii şi sponsorizări, alte fonduri rezultate din activităţile prevăzute în Regulamentul de Organizare si Functionare.

Proiecte Recente

Nr. Crt. Denumire proiect Obiectiv (sau arie interes) National (N)/International(I) Perioada desfasurare Director proiect Website proiect
1 Modelarea si analizarea distributiilor empirice non- normale cu noi metode probabilistice. Cresterea performantei portofoliului si imbunatatirea strategiilor de management al riscului cercetari socio-economice si umaniste N/ PN-II-ID-PCE2011-3-0593 2011-2016 Prof. univ. dr. Maria Tudor
2 Evaluarea impactului factorilor externi, de mediu, asupra eficientei producatorilor economici: modelare statistica, software, aplicatii cercetari socio-economice si umaniste N/ PN-2-ID-PCE-2011-3-0893 2011-2016 Prof. univ. dr. Luiza Andreea Badin
3 Tabacarie verde-modalitati de valorificare energetica a deseurilor biodegradabile N/ PN II-PT-PCCA-2013-4-1017 2014-2017 Prof. univ. dr. Margareta Florescu http://spms.energ.pub.ro/TanGreen/index.html
4 Stachastic Analysis And Parameter Astimation In Systems With Memory cercetari socio-economice si umaniste N/ PN-II-ID-PCCE-2011-2-0015 2012-2016 Prof. unif. Dr. Ciprian Tudor
5 Flexible Statistical Modeling And Robust Analysis Of Financial Data Stiinte Sociale si economice N/ PN-II-RU-TE-2012-3-0007 2013-2016 Prof. univ. dr. Aida Toma
6 Per Aspera ad Astra: modelare econometrica avansata si analiza cantitativa pentru evaluarea si explicarea performantelor in cercetarea stiintifica Stiinte Sociale si economice N/ PN-II-RU-TE-2014-4-2905 2015-2017 Prof. univ. dr. Luiza Andreea Badin
7 Verosimilitate empirica robusta si metode conexe pentru modele semiparametrice (ROBDIV) Verosimilitate empirica robusta si metode conexe pentru modele semiparametrice N / PCE 2020 2021-2023 Prof. univ. dr. Aida TOMA