Centrul de Cercetari Financiar-Monetare (CEFIMO) a fost infiintat in anul 2000 si are ca principal obiectiv  cercetarea stiintifica fundamentala si aplicativa in domenii precum: finantele publice, finantele corporatiste, sistemul monetar, sistemul bancar, pietele financiare, asigurari si reasigurari, finantele internationale.

Principalele realizari, pana in prezent, ale Centrului de Cercetari Financiar-Monetare sunt:

  • Participarea la initierea unor programe de studii postuniversitare (master, doctorat);
  • Contributii la organizarea Sesiunilor Stiintifice Internationale ale Facultatii de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori;
  • Sustinerea financiara (din bugetul propriu) a unor activitati de diseminare a lucrarilor Sesiunilor Stiintifice Internationale ale Facultatii de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori;
  • Finantarea (din bugetul propriu) a participarii la unele manifestari stiintifice in tara (Iasi, Sibiu, Suceava, Timisoara, Oradea) si strainatate (Egipt, Turcia, Franta, SUA, Marea Britanie, Olanda), precum si diseminarea unor rezultate ale cercetarii stiinsifice in volume/reviste;
  • Imbogatirea fondului documentar cu publicatii de specialitate intrate in biblioteca Centrala a Academiei de Studii Economice Bucuresti.

Proiecte recente

Nr. crt. Denumire proiect Obiectiv (sau arie interes) National (N)/International(I) Perioada desfasurare Director proiect Proiect website
1 Studiu de impact al companiei KMG Rompetrol la nivelul economiei nationale si regionale realizarea studiului pentru cuantificarea impactului economic la nivelul KMG Rompetrol N/ Mediu de afaceri 2016 Prof. univ. Bogdan Cristian Negrea
2 Servicii de consultanță pentru fabrica de nectaruri din fructe de pădure Silvafruct Piatra Neamț Elaborarea unui proiect de analiza economico-financiara privind valorificarea liniei de prelucrare a fructelor de padure in cadrul Silvafruct Piatra Neamț N/ Mediu de afaceri 2018-2019 Conf. univ. dr. Radu Ciobanu