Centrul Academic de Cercetari în Turism şi Servicii are ca obiect de activitate de bază: cercetare fundamentală şi aplicativă interdisciplinară şi transdisciplinară în domeniile turismului şi serviciilor, care implică echipe mixte de profesori şi cercetători specializaţi în domenii distincte din mediul academic şi de cercetare din ţara noastră şi din străinătate dar şi din administraţia centrală şi locală  şi societatea civilă, din organizaţii profesionale reprezentative.

Alte activităţi desfăşurate: consultanţă în domeniile turismului şi serviciilor dar şi în domenii specifice compatibile şi pentru elaborarea de proiecte de cercetare ca şi coordonator şi/sau ca membru în consorţii interne şi internaţionale, expertiză, training pentru absolvenţi sub forma de programe de scurta durată şi master, servicii ştiinţifice, din iniţiativă proprie sau din iniţiativa unor parteneri interni şi internaţionali, având drept de eliberare de certificate de absolvire singur sau în colaborare cu structurile specializate din ASE.

Centrul, prin activităţile de cercetare ştiinţifică şi aplicativă desfăşurate în cadrul unor proiecte de cercetare cu finanţare naţională şi internaţională, contribuie la îmbunătăţirea performanţelor organizaţiilor/instituţiilor/societăţilor comerciale  din România prin descoperirea şi aplicarea de noi modele, abordări, soluţii inedite rezultate din cercetare pentru rezolvarea problemelor de interes academic/universitar/ sau din mediul de afaceri românesc.

Proiecte Recente

Nr. crt. Denumire proiect Obiectiv (sau arie interes) National (N)/International(I) Perioada desfasurare Director proiect Proiect website
1 Strategia de dezvoltare și promovare turistică a județului Dâmbovița Servicii de consultanta N/ Mediu de afaceri 2019 Conf. univ. dr. Mădălina Lavinia Țală
2 Boosting the Blue Economy in the Black Sea Region by Initiating a Business Collaboration Framework in the field of Fisheries and Aquaculture, Coastal and Maritime Tourism and Maritime Transport-4BIZ Business Collaboration Framework in the field of Fisheries and Aquaculture, Coastal and Maritime Tourism and Maritime Transport I / European Maritime, Fisheries and Aquaculture Fund (EMFAF) 2022 – 2024 Prof. univ. dr. Gabriela Țigu