Centrul de cercetare „Modelarea şi Informatizarea proceselor economico-sociale – Eco-Infosoc” funcţionează din 1996 la Catedra de Informatică Economică (DICE) din cadrul Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică.

Centrul de cercetare ECO-INFOSOC are ca obiect de activitate cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicativă în domeniul elaborării metodelor, modelelor şi sistemelor pentru economia societăţii informaţionale. Vor fi elaborate în principal cercetări de informatică economică şi modelare economică.

Proiecte Recente

Nr. Crt.

Denumire Proiect Obiectiv (sau arie interes) National (N)/International(I) Perioada desfarsurare Director proiect Website proiect
1 Hub inovativ pentru tehnologii avansate de securitate cibernetica

ICT, space and storage

N / PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0272 2018-2021 Prof. univ. dr. Catalin Emilian Boja https://security-hub.ro/
2 Sistem inteligent pentru predictia, analiza si monitorizarea indicatorilor de performanta a proceselor tehnologice si de afaceri in domeniul energiilor regenerabile   N 2014-2017 Prof. univ. dr. Adela Bara  
3 Solutii informatice pentru analiza si optimizarea consumului de energie electrica in retele inteligente   N 2016-2018