Centrul urmăreşte dezvoltarea excelenţei în cercetările referitoare la administrarea afacerilor, astfel încât să devină un partener viabil în proiecte internaţionale de cercetare, în contextul provocărilor generate de un mediu economic complex şi deosebit de dinamic, marcat de multiplicarea efectelor globalizării economice.

Centrul de Cercetări Administrarea Afacerilor are misiunea de a promova cercetările fundamentale şi aplicative în domeniul administrării afacerilor, punând un accent deosebit pe abordarea interdisciplinară a temelor de interes naţional şi internaţional de către colectivele sale de cercetare, formate din cadre didactice, cercetători, masteranzi, studenţi  şi pe dezvoltarea unor parteneriate cu mediul de afaceri din România şi din alte ţări. Centrul doreşte să devină astfel o verigă de legătură între mediul academic şi cel de afaceri, prin implicarea colectivelor de cercetare ale centrului în activităţi de consultanţă, expertiză si alte servicii ştiinţifice pentru întreprinderile din România.

Principalele domenii de interes ale activităţii de cercetare ştiinţifică desfăşurate de către Centrul de Cercetări Administrarea Afacerilor sunt următoarele: (1) dezvoltarea unei culturi antreprenoriale în Europa, prin promovarea valorilor şi practicilor specifice managementului antreprenorial; (2) definirea unor modele de excelenţă în afaceri, în context multicultural; (3) creşterea competitivităţii IMM-urilor, prin dezvoltarea capacităţii lor de inovare; (4) îmbunătăţirea performanţelor în afaceri prin implementarea unor sisteme integrate de management calitate –mediu – securitate – responsabilitate socială; (5) proiectarea şi implementarea unor modele, tehnici şi instrumente de creştere a competitivităţii mediului de afaceri din România; (6) îmbunătăţirea calităţii şi a performanţelor sistemului de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică din universităţile din România, prin integrarea unor noi practici manageriale orientate către mediul de afaceri.

Proiecte Recente

Nr. Crt. Denumire proiect Obiectiv (sau arie interes) National (N)/International(I) Perioada Desfasurare Director Proiect Website proiect
1 Sistem integrat de management al inovarii in IMM-uri Dezvoltarea unui sistem informațional nou pentru IMM N/ PN­II­PT­PCCA­2013­4­1319 2014-2017 Prof. univ. dr. Marieta Olaru http://inndrive.arxia.com/