Centrul AGRIDATA abordează subiecte precum politici agricole, analize de piață, eficiența resurselor, sustenabilitatea organizațiilor agroalimentare și alte aspecte relevante pentru adoptarea deciziilor în domeniul agroalimentar.

Câteva dintre direcțiile de activitate ale Centrului AGRIDATA sunt următoarele:

  • realizarea de analize economice pe lanțul agroalimentar, evaluarea impactului politicilor asupra sectorului agricol și economiei în ansamblu, evaluarea impactului măsurilor guvernamentale și a reglementărilor asupra producției agricole, comercializării, procesării, depozitării, precum și a veniturilor organizațiilor;
  • eficiența resurselor și gestionarea financiară în agricultură și industria agroalimentară, efectuarea de cercetări și analize privind utilizarea eficientă a resurselor în exploatațiile agricole, optimizarea gestiunii financiare a fermelor, inclusiv evaluarea rentabilității, analiza costurilor și a veniturilor, precum și planificarea investițiilor în organizațiile agroalimentare;
  • modelarea economică în sectorul agroalimentar, dezvoltarea de modele economice și instrumente de prognozare pentru a evalua evoluția sectorului agricol și a prevedea tendințele economice viitoare, analiza riscurilor, planificarea afacerilor agricole și luarea deciziilor bazate pe date economice;
  • elaborarea unor strategii de dezvoltare regională și rurală, care să vizeze creșterea economică, îmbunătățirea infrastructurii, reducerea sărăciei, protecția mediului, în colaborare cu autoritățile locale, organizațiile societății civile și alte părți interesate.
  • transferul de cunoștințe și diseminarea informațiilor prin organizarea de evenimente, workshop-uri și seminarii pentru a împărtăși cunoștințe și experiențe în inovarea agroalimentară; facilitarea comunicării între diferite părți interesate, cum ar fi cercetători, fermieri, antreprenori și instituții guvernamentale;
  • furnizarea de servicii de consultanță în economia agricolă și transfer de cunoștințe către fermieri, organizații agroalimentare și factori de decizie politică, analize economice personalizate, sfaturi de gestionare și informații privind cele mai bune practici și politici agricole;
  • sprijinirea gestionării afacerilor agroalimentare prin extensie agricolă care poate oferi suport în planificarea financiară, evaluarea costurilor și beneficiilor, marketingul produselor agricole și identificarea oportunităților de piață;
  • identificarea unor tehnologii inovatoare și adaptarea acestora la condițiile și cerințele specifice ale regiunii sau comunității locale; oferirea de training și asistență tehnică pentru adoptarea și utilizarea noilor tehnologii;
  • desfășurarea de activități de transfer tehnologic, prin organizarea de cursuri, training-uri și workshop-uri pentru fermieri, precum și de educație agricolă, prin colaborare cu alte universități și/sau instituții de învățământ pentru formarea viitorilor profesioniști în domeniul agricol și industrie agroalimentară.