Centrul de cercetări în managementul proiectelor și inovare tehnologică – PM-FORUM – urmăreşte asigurarea unei platforme forum de comunicare şi colaborare între membrii comunităţii ştiinţifice, precum şi promovarea şi mediatizarea rezultatelor cercetărilor ştiinţifice relevante.

Centrul are ca obiective: promovarea managementului proiectelor în domeniul economic şi al inovării tehnologice, susţinerea procesului de definire a noi tehnici şi metode moderne de management al proiectelor, precum şi asigurarea unei orientări internaţionale a acestei activităţi în România, prin sprijinirea eforturilor de cooperare cu organisme europene (International Project Management Association – IPMA) şi cu alte organisme internaţionale  (Project Management Institute – PMI). În acest fel se urmăreşte facilitarea contactelor şi colaborarea cu mediul internaţional, precum şi impunerea de standarde internaţionale în domeniul managementului proiectelor în România.

Proiecte Recente

Nr. Crt. Denumire proiect Obiectiv (sau arie interes) National (N)/International(I) Perioada desfasurare Director proiect Website proiect
1 Feasibility Study on Implementing a Pan- European Social Platform to Support Lifelong Learning and Employability I/ Danube Region strategy Start 2015-2016 Prof. univ. dr. Constanta Nicoleta Bodea http://startsopi.ase.ro/#/home
2 Cresterea capacitatii de cercetare in domeniul economic prin dezvoltarea de infrastructuri de cercetare transdisciplinara – CERTRAN Modernizarea infrastructurii de cercetare din Academia de Studii Economice din București N/ PNCDI III/ Institutional performance 2018-2019 Prof. univ. dr. Razvan Bologa