Centrul de cercetare pentru capital intelectual și antreprenoriat este acreditat ca instituție și își desfășoară activitatea în cadrul Academiei de Studii Economice din București, începând cu anul 2007.

Misiunea Centrului este de a genera cunoștințe prin promovarea cercetării științifice fundamentale și aplicative, prin dezvoltarea tehnologică și inovare în domeniile antreprenoriatului și capitalului intellectual, și prin diseminarea cunoștințelor prin publicații și evenimente științifice.

Centrul de Cercetare pentru Capital Intelectual și Antreprenoriat are ca priorități de cercetare următoarele domenii: antreprenoriat corporativ, antreprenoriat social, antreprenoriat academic, capital intelectual organizațional, management strategic, managementul cunoștințelor, învățare organizațională, inteligență organizațională. Centrul promovează cercetarea interdisciplinară luând în considerare complexitatea și dinamica acestora. Chiar dacă acest centru aparține Facultății de Administrarea Afacerilor, din punct de vedere administrativ este deschis tuturor profesorilor și cercetătorilor din universitate, interesați să contribuie la domeniile de cercetare enumerate.

Recent Projects

Nr. Crt Denumire proiect Objectiv (sau arie interes) National (N)/International(I) Perioada desfasurare Director proiect Website proiect
1 Cercetari asupra studiul dual la nivel universitar in Romania N/ Mediu de afaceri 2017 Conf. univ. dr. Simona Goia  
2 Transmiterea șocurilor în economiile rețea: mecanisme și implicații pentru politicile economice (NETS) Transmiterea șocurilor în economiile rețea N / PCE 2021-2023 Conf. univ. dr. Petre CARAIANI