Centrul de cercetari literare si de lingvistica aplicata la limbajele de specialitate „Teodora Cristea” are ca obiect de activitate cercetarea stiintifica din domeniul limbilor si literaturilor moderne: lingvistica teoretica si aplicata, teorie si critica literara, traducere si didactica limbilor moderne, urmarind valorificarea potentialului stiintific existent in Catedra de Limbi Romanice si Comunicare in Afaceri, prin activitati independente sau in colaborare, pe plan local (cu alte catedre din Academia de Studii Economice), national si international.