Centrul pentru Studii de Management Comparat, al Facultăţii de Management din cadrul Academiei de Studii Economice București, a fost constituit în vederea concentrării și dezvoltării experienței profesionale pentru desfășurarea unei activități de cercetare științifică performantă în domeniul științelor economice, atât în mod individual cât și în colaborare cu alte entități.

Misiunea centrului o constituie dezvoltarea unui brand de renume pe plan naţional si internaţional prin activitatile de cercetare realizate in domeniul economic, cu accent pe elementele manageriale.

Proiectele de cercetare ale centrului sunt orientate atât în planul dezvoltărilor de ordin teoretico-metodologic cât şi cel aplicativ al evaluării, proiectării şi fundamentării unor strategii şi politici la nivel de firmă, secţie/ramură, regional, naţional, la nivelul pieţei unice europene, mondial etc., a unor sisteme, abordari, metode si aplicatii managerial – economice în domeniile: management, management comparat, management bazat pe cunoştinţe, management intreprenorial etc.

Tematica proiectelor de cercetare ale CSMC s-a concentrat şi se concentrează asupra unor teme majore ale dezvoltării şi modernizării manageriale a României ca stat membru al Uniunii Europene, într-o viziune comparativă.