Centrul de Management Operaţional a fost fondat în 2011.

Misiunea centrului este să cerceteze problematica specifică în domeniul larg al managementului din România, din alte state şi de la nivelul UE şi să promoveze cercetarea interdisciplinară într-o perspectivă sistemică, contribuind la îmbunătăţirea performanţelor organizaţiilor prin descoperirea şi aplicarea de noi modele, abordări, soluţii inedite pentru rezolvarea problemelor de interes economic.

Membrii centrului au fost implicaţi în numeroase proiecte naţionale şi internaţionale iar rezultatele implicării şi ale muncii lor continue au fost disseminate în numeroase articole şi cărţi publicate şi prezentate prin participarea la conferinţe naţionale şi internaţionale.

Membrii centrului au colaborat şi au beneficiat de programe de cercetare în instituţii de educaţie şi de cercetare de prestigiu din străinătate, cum ar fi: CNAM Paris, HEC Montréal, London Business School, Maastricht University, Université de Montpellier, University of Texas, Washington State University, Universidad Carlos III de Madrid, University of Gothenburg

Proiecte Recente

 

No. Project Name Objective (or research area) National (N)/International(I) Period Project director Project website
1 Services for the elaboration of the Integrated Action Plan of intelligent specialization based on research, development and innovation within the Infocus project financed within the Urbact program Development of an Integrated Action Plan / Public Administration N/ Business 2017-2018 Conf. univ. dr. Cezar Simion