• Nume director centru: Lect. univ. dr. Elena Preda

 • Acronim: CCDD

 • Facultate: Economie Agroalimentară și a Mediului
 • Website: ccdd.ase.ro

Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă (CCDD) este înființat prin Hotărârea Senatului Academiei de Studii Economice din București nr. 72/19.05.2022, prin care a fost aprobată reorganizarea Centrului de Cercetare „Analize și Politici Regionale” și transformarea acestuia în Centrul de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă.

CCDD desfășoară activități de cercetare pentru asigurarea suportului științific și operațional pentru dezvoltarea durabilă și realizarea obiectivelor pe termen mediu și lung ale Uniunii Europene și ale României. 

În acord cu misiunea Academiei de Studii Economice din București, respectiv de a realiza activități de cercetare avansată, fundamentală  și  aplicativă, precum și de inovare în domeniul științelor sociale, științelor economice, administrării afacerilor, tehnologiei informației și comunicațiilor, contribuind astfel la dezvoltarea cunoașterii pentru rezolvarea unor probleme concrete ale economiei și societății, precum și realizarea unei economii competitive şi durabile, CCDD își asumă misiunea:

 • de a contribui la dezvoltarea cercetării de top în domeniile de care se ocupă în acord cu nevoile societății și ale economiei, ținând seama de capacitatea productivă și de suport a mediului;
 • de a contribui la dezvoltarea cunoașterii, stimularea creativității, încurajarea inovării și furnizarea de soluții realiste, eficiente și sustenabile pentru asigurarea dezvoltării și transformării societății noastre în acord cu noua viziune și necesitate strategică europeană și globală de dezvoltare durabilă;
 • de a dezvolta competențe avansate care să îmbine colaborarea interdisciplinară, abordarea sistemică și cercetarea transdisciplinară pentru asigurarea suportului științific și operațional în dezvoltarea politicilor din diferite domenii în acord cu obiectivele de dezvoltare durabilă;  
 • de a contribui la formarea generațiilor viitoare de cercetători care să aibă capacitatea de a înțelege și aborda integrat problemele reale ale economiei, societății și mediului.

 

Activitatea principală de cercetare se realizează în acord cu obiectivele strategice ale ASE precum și cu Strategia de Cercetare a Academiei de Studii Economice din București  2022-2030. Activitatea de cercetare a CCDD contribuie la realizarea obiectivelor programelor naționale și internaționale de cercetare prin colaborare cu alte instituții de învățământ și de cercetare-dezvoltare, precum și alte organizații din țară și din străinătate.

Obiectul de activitate al Centrului de Cercetare pentru Dezvoltare Durabilă constă în:

 1. Activități de cercetare-dezvoltare-inovare
 2. Activități conexe:
  1. Coordonarea activității de implementare și monitorizare a realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă la nivelul Academiei de Studii Economice din București
  2. Consiliere profesională pentru instituții din administrația publică și agenți economici pe probleme legate de sustenabilitate
  3. Realizarea de studii și analize pentru susținerea elaborării de politici publice în domeniul dezvoltării durabile, precum și în domeniile agroalimentar și al mediului
 3. Activități de formare și specializare
 4. Activități de educație, transfer cognitiv și conștientizare