Centrul de Cercetări Analize şi Politici Regionale  a fost infiintat in anul 2003, si funcționează ca structură distinctă de cercetare interdisciplinara, cu largă deschidere naționala si internationala.

Centru actioneaza sub egida Academiei  de Studii Economice din Bucuresti, respectiv a Consiliului Științific pe Academie, de sine stătător, in cooperare sau parteneriat, pe plan național sau internațional, cu alte institute de cercetare, invatamant superior sau agenți din mediul de afaceri, in scopul realizarii obiectivelor de cercetare, precum:

  • asigurarea progresului cunoaşterii în domeniul analizei economice şi al politicilor economice prin cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată;
  • promovarea cooperării ştiinţifice internaţionale, a schimburilor ştiinţifice şi a comunicării cu privire la dezvoltarea cercetării economice şi a aplicaţiilor acesteia în beneficiul celor interesaţi;
  • intensificarea colaborării cu universităţi europene în scopul realizării unui spaţiu universitar de cercetare comun, în cadrul Uniunii Europene;
  • încurajarea iniţiativelor menite să promoveze organizarea modernă a activităţilor economice, sprijinirea dezvoltării economico-sociale a acestora prin proiecte finanţate de organisme interne şi internaţionale, din domeniul public sau privat;
  • organizarea de activităţi de pregătire şi de formare permanentă pentru specialişti în diverse domenii economice, în colaborare cu instituţii, asociaţii şi alte organisme din ţară şi străinătate;
  • promovarea transferului de cunoaştere prin aplicarea rezultatelor cercetării în practică;
  • realizarea şi editarea de publicaţii de specialitate;
  • diseminarea rezultatelor cercetării prin organizarea de manifestării ştiinţifice: mese rotunde, seminarii, simpozioane şi conferinţe, la nivel naţional şi internaţional;
  • diseminarea şi popularizarea cercetărilor ştiinţifice prin acţiuni specifice de consultanţă agricolă;
  • sprijinirea programelor de pregătire la nivel de masterat, doctorat şi postdoctorat, care au ca obiectiv transferul de cunoaştere din agricultură.

Proiecte Recente

Nr. Crt. Nume Proiect Obiectiv (sau arie interes) National (N)/International(I) Periaoda Director Proiect Website proiect
1 Promovarea alegerilor durabile de alimente si bauturi in randul tinerilor adulti europeni – factori de progres, bariere si implicatii strategice investigheaza determinantii alegerii durabile a alimentelor si bauturilor in randul adultilor tineri europeni. N/ ERA-Net SUSFOOD2 /42/2018-09-01 2018-2021 Prof. univ. dr. Gabriel Popescu
2 Studiu privind impactul programului național de înlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai eficiente din punct de vedere energetic Elaborare studiu privind impactul programului național de înlocuire a echipamentelor electrice si electronice uzate cu unele mai eficiente din punct de vedere energetic N/ Mediu de afaceri 2019 Conf. univ. dr. Ionut Anica Popa