Centrul de Cercetare Științifică Managementul Afacerilor prin Proiecte, al Facultăţii de Management din cadrul Academiei de Studii Economice București, a fost constituit în vederea concentrării și dezvoltării experienței profesionale pentru desfășurarea unei activități de cercetare științifică performantă în domeniul științelor economice, atât în mod direct (individual) cât și în colaborare cu alte entități similare (alte centre de cercetare, institute de cercetare, instituţii de învățământ superior etc.).

Centrul de cercetare colaborează cu diferite instituţii şi organisme specializate, de învățământ, de cercetare, companii și organizații diverse, atat din mediu privat cat și public, cu sau fără scop patrimonial, fapt ce dovedeşte calitatea deosebită a activităţii de cercetare desfăşurate.

Domenii de interes: Managementul si administrarea afacerilor, Studii de eficientizare a activităților economice, Studii de fezabilitate, Managementul transferului de tehnologie, Eficientizarea sistemului de învățământ universitar, Modelarea proceselor economice, Ecotehnologii, Management inovațional, Studiul resurselor.

Proiecte Recente

Nr. Crt Denumire Proiect Obiectiv (sau arie interes) National (N)/International(I) Perioada desfasurare Director proiect Website proiect
1 Perfectionarea modelului organizational al S.C. Apavital S.A. prin alinierea la prioritatile strategice de dezvoltare a societatii in perioada 2016- 2019 Management N/ Mediu de afaceri 2015-2016 Conf. univ. dr. Mihai Marian Cioc  
2 Hub virtual de eco-inovare pentru cresterea competitivitatii in domeniul reciclarii deseurilor de echipamente electrice si electronice (EcolnnEWaste) Reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice N/ PN-II-PT-PCCA-2013-4-1400 2014-2015 Prof. univ. dr. Nadia Ciocoiu http://instrumente.ecoinnewaste.ase.ro/