Direcția Managementul Cercetării și Inovării (DMCI)

DMCI oferă logistică și consultanță pentru derularea proiectelor de cercetare naționale și internaționale. De asemenea, asigură asistență pentru validarea informațiilor din platforma cercetare.ase.ro și pentru raportarea indicatorilor privind cercetarea științifică din universitate.

Informații contact DMCI:

 • Calea Dorobanți nr. 15-17, sector 1, Bucharest, Romania
  Clădirea Centrului de Calcul, sala 2415

 • +40 21.319.19.00, int. 134
 • cercetare@ase.ro

Valentin Lazăr

 • Director

 • valentin.lazar@ase.ro

Planifică, organizează, coordonează și controlează activitățile desfășurate în cadrul Direcției Managementul Cercetării și Inovării, în concordanță cu strategia de dezvoltare a universității.

Victoria Anton

 • Administrator financiar
 • victoria.anton@ase.ro

Atribuții: asigurarea derulării corespunzătoare a contractelor de cercetare științifică interne și internațional, organizarea avizării lucrărilor de cercetare și actualizarea bazei de date a DMCI.

Violeta Maria Guță

 • Administrator financiar
 • maria.guta@ase.ro

Atribuții: realizarea raportărilor statistice cu privire la activitatea de cercetare și monitorizarea și acordarea suportului necesar pentru buna desfășurare a manifestărilor științifice organizate în cadrul ASE București.

Ion Pănescu

 • Administrator financiar
 • ion.panescu@ase.ro

Atribuții: monitorizarea publicațiilor membrilor comunității științifice ASE, organizarea desfășurării procesului de premiere a rezultatelor cercetării și acordarea de consultanță membrilor comunității științifice ASE în probleme ce țin de scientometrie.

Georgiana Rita Mihai

 • Administrator financiar
 • georgiana.mihai@ase.ro

Atribuții: asigură asistența privind implementarea proiectelor de cercetare din punct de vedere al resurselor umane și din punct de vedere financiar, precum și prin monitorizarea activității centrelor de cercetare.

Roxana Procop

 • Administrator financiar
 • roxana.procop@ase.ro

Atribuții: facilitarea diseminării informațiilor privind granturile de cercetare științifică oferite de organisme internaționale, UEFISCDI, agenți economici, administrația publică etc., precum și prin realizarea de verificări antiplagiat.