• Pagină web: www.synergy.ase.ro

  • Limbi: Engleză, Germană, Franceză, Italiană, Spaniolă, Română

  • Publicații: 2 pe an

Indexări

EBSCO

ERIH PLUS

Central and Eastern European European Online Library (CEEOL)

Open J Gate

Index Copernicus

Open Access Journal Index

Kubon & Sagner Media OPAC