Alina Mihaela Dima
Alina Mihaela Dima

Prorector cu Cercetare, Dezvoltare, Inovare

Alina Mihaela Dima este profesor universitar la Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine din cadrul Academiei de Studii Economice din București și, din martie 2020, este Prorector cu Cercetarea, Dezvoltarea și Inovarea în cadrul universității. În perioada 2011-2020 a fost Director al Departamentului Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine (catedra UNESCO) din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Principalele domenii de interes sunt: afaceri internaționale, politici concurențiale, integrare europeană, educație și învățământ universitar. Este editor-șef al revistei internaționale „Management&Marketing. Challenges for the Knowledge Society”, indexată în peste 20 de baze de date internaționale (WoS-Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus, Cabell’s, Index Copernicus, CEEOL, EBSCO, RePEc, DOAJ, Ulrich, WorldCat și ProQuest) și publicată de editura germană De Gruyter (Sciendo) și președintele conferinței „International Conference on Business Excellence” indexată în Thomson Reuters Web of Science (WOS). De asemenea, este coordonatorul conferinței „International Conference on Economics and Social Sciences” (ICESS), organizată de către Academia de Studii Economice din București. A participat la numeroase conferințe internaționale în țară și străinătate și a publicat peste 100 de articole, cărți și lucrări în jurnale naționale și internaționale de prestigiu. Este editor de cărți publicate de edituri naționale și internaționale de prestigiu (Springer, IGI etc) și coordonator al unor proiecte de cercetare.
Alina Mihaela Dima
Alina Mihaela Dima

Prorector cu Cercetare, Dezvoltare, Inovare

Alina Mihaela Dima este profesor universitar la Facultatea de Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine din cadrul Academiei de Studii Economice din București și, din martie 2020, este Prorector cu Cercetarea, Dezvoltarea și Inovarea în cadrul universității. În perioada 2011-2020 a fost Director al Departamentului Administrarea Afacerilor cu predare în limbi străine (catedra UNESCO) din cadrul Academiei de Studii Economice din București. Principalele domenii de interes sunt: afaceri internaționale, politici concurențiale, integrare europeană, educație și învățământ universitar. Este editor-șef al revistei internaționale „Management&Marketing. Challenges for the Knowledge Society”, indexată în peste 20 de baze de date internaționale (WoS-Emerging Sources Citation Index (ESCI), Scopus, Cabell’s, Index Copernicus, CEEOL, EBSCO, RePEc, DOAJ, Ulrich, WorldCat și ProQuest) și publicată de editura germană De Gruyter (Sciendo) și președintele conferinței „International Conference on Business Excellence” indexată în Thomson Reuters Web of Science (WOS). De asemenea, este coordonatorul conferinței „International Conference on Economics and Social Sciences” (ICESS), organizată de către Academia de Studii Economice din București. A participat la numeroase conferințe internaționale în țară și străinătate și a publicat peste 100 de articole, cărți și lucrări în jurnale naționale și internaționale de prestigiu. Este editor de cărți publicate de edituri naționale și internaționale de prestigiu (Springer, IGI etc) și coordonator al unor proiecte de cercetare.