„Dezvoltarea activității de cercetare științifică și inovare este vitală pentru universitatea noastră, în condițiile în care ne dorim menținerea statutului de universitate de cercetare avansată și educație și afirmarea statutului de pol european de cercetare și educație pentru Europa Centrală și de Sud-Est. Creșterea vizibilității și recunoașterii științifice pe plan național și, mai ales, internațional a Academiei de Studii Economice din București, creșterea gradului de interconectare internațională și de integrare în rețele de cercetare de excelență, crearea unui cadru adecvat pentru desfășurarea cercetării științifice, diversificarea surselor de finanțare pentru activitatea de cercetare științifică, stimularea inovării și afirmarea universității noastre ca pol de soluții fundamentate științific pentru problemele majore ale mediului economico-social constituie câteva dintre obiectivele strategice ale ASE București.”

Nicolae Istudor,
Rector of the Bucharest University of Economic Studies, Managerial Program 2020-2024